Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

A FUNCTIONAL MODEL FOR IMPROVING THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE CONSISTENCY OF THE PRINCIPLES OF EIDECOLOGY

Abstract

This article highlights the functional model of improving the methodological support of the consistency of the principles of eidekology in the development of a valuable attitude in readers.

PDF

References

 1. Education for Sustainable Development - Flaktveit School, Municipality of Bergen. OECD-Innovative Learning Environment Project. - Bergen, 2007.2
 2. Education for Sustainable Development in Norwegian Geography curricula / Per Jarle Sœtre - Nordidactica -Journal of Humanities and Social Science Education//ISSN 2000-9879 - 2016:1 - pp. 63-78
 3. Akimova M.K., Kozlova V.T. Individualnost uchashegosya i indivi¬dualniy podxod. - M.: Znaniye, 1992, №3. - 80 s.
 4. Xo’jamberdiyeva M.N Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ekologik kompetensiyalarini shakllantirish zarurati. Муғаллим ҳэм узлуксиз билимлендириў 2021жыл № 2
 5. Khojamberdiyeva Maftuna Norkobilovna .Scientific Basis Of Development Of Eydecoloical Relations In Primary Classes. Eurasian Scientific Herald (ESH) June 2022
 6. Xo’jamberdiyeva M.N. Pedagogik bilimlar tizimida eydekologiya. Муғаллим ҳэм узлуксиз билимлендириў 2022жыл № 1/1
 7. Xo’jamberdiyeva M.N. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TREND 23-25 SEPTEMBER 2022.
 8. Ergashev, Nuriddin. "RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING YETAKCHI TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
 9. Ergashev, Nuriddin. "ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНИКА ИХТИСОСЛИКЛАРИ ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ДАСТУРИЙ ВИЗУАЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛМИЙНАЗАРИЙ АСОСЛАРИ." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).
 10. Ergashev, Nuriddin. "Bulutli texnologıyalarda mavjud tahdidlar, ularga qarshi kurashish mexanizmları va metodlari." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).
 11. Gayratovich, Ergashev Nuriddin. "A MODEL OF THE STRUCTURAL STRUCTURE OF PEDAGOGICAL STRUCTURING OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGIES." American Journal of Pedagogical and Educational Research 13 (2023): 64-69.
 12. Ergashev, Nuriddin. "Raqamli ta’lim sharoitida bulutli texnologiyalar yordamida o ‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga ko ‘p bosqichli tayyorlashning nazariy aspektlari." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).
 13. Ergashev, Nuriddin. "Texnika ixtisosliklari mutaxassislik masalalarini yechishda C++ visual dasturlash tilida klasslardan foydalanish tahlili." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).