Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

FACTORS OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE.

Abstract

This article provides detailed information about several factors affecting the social adaptation of children of primary school age.

PDF

References

 1. . Nishanova Z.T. Kamilova N.G., Abdullayeva D.U., Xolnazarova M.X. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. T.: 2018-y.
 2. Lyulenkova, O. Yu. Bolalarni maktabga moslashtirish omillari / O. Yu. Lyulenkova. - Zamonaviy psixologiya: I stajyorning materiallari. ilmiy konf. (Perm, 2012 yil iyun). - Perm: Merkuriy, 2012. - S. 84-87. — URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/34/2196/ (kirish sanasi: 30.04.2023).
 3. Неъматуллаева, С. (2020). Психология детей в возрасте 5-7 лет. Студенческий вестник, (5-1), 62-63.
 4. Ne’Matullayeva, S. (2022). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA O ‘YIN TERAPIYASINI QO’LLASHGA OID QARASHLAR. Science and innovation, 1(B4), 444-449.
 5. Nematullaeva, S. (2023). DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH GAME THERAPY. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(4), 86-88.
 6. Ne’matullayeva, S. (2022). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida oyin terapiyasini qo’llashda innovatsion usullar. O ‘zbekiston milliy universiteti xabarlari, 1(6).
 7. Nematullaeva, S. (2023, April). The role of play therapy in a child's life. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 1, pp. 9-10).
 8. Неъматуллаева, С. Х. (2023). Влияние Игровой Терапии В Формировании Личности Детей. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(2), 31-33.
 9. Kizi, N. S. K. (2022). Use of Game Therapy in Preschool Educational Organizations.
 10. Нематуллаева, С. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxs sifatida kamolotida o’yin terapiyasining ahamiyati . Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика, 1(1), 43–46. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/psychological-service-education/article/view/23475
 11. qizi Ne’matullayeva, S. X., & Ulug‘bek qizi Abduqahhorova, M. (2023). BOLA SHAXSINING RIVOJIDA O ‘YIN TERAPIYASINI QO ‘LLASH SHART-SHAROITLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 341-344.